Hvor meget får man i kørselsfradrag – en dybdegående gennemgang

10 januar 2024 Peter Mortensen

Indledning:

Kørselsfradrag er en vigtig faktor, der kan påvirke økonomien og skattebyrden for mange mennesker. Det er derfor relevant at forstå, hvor meget man kan få i kørselsfradrag, og hvad der er vigtigt at vide om dette emne. I denne artikel vil vi give en omfattende og informativ gennemgang af kørselsfradrag og dens udvikling over tid.

1. Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er en skattemæssig fordel, der gives til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende for erhvervsmæssig kørsel. Dette fradrag gør det muligt at trække en del af de udgifter, der er forbundet med køretøjet, fra i skat. Det kan dække omkostninger til brændstof, vedligeholdelse, forsikring og afskrivning af køretøjet.

For at få kørselsfradrag skal man dokumentere den præcise mængde kørsel og grundlaget for denne. Det betyder, at man skal holde præcise optegnelser over antallet af kørte kilometer og formålet med hver kørsel. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kørselsfradrag kun dækker erhvervsmæssig kørsel og ikke privat kørsel.

2. Historisk udvikling af kørselsfradrag

taxes

Kørselsfradraget har ændret sig over tid, og det er nyttigt at se på den historiske udvikling for at forstå dets nuværende status. Ifølge det danske skattesystem blev kørselsfradraget først introduceret i 1976 med det formål at fremme brugen af kollektiv trafik og mindske trængslen på vejene. Dette blev opnået ved at give skattefradrag til dem, der benyttede sig af den offentlige transport.

Efterfølgende blev kørselsfradraget i 1980’erne omstruktureret for at stimulere erhvervslivet. Dette skete ved at give mulighed for at trække udgifter til erhvervsmæssig kørsel fra i skat. Der blev fastsat en kilometertakst baseret på den gennemsnitlige driftsomkostning for bilen, og denne takst kunne trækkes fra i skat for hver erhvervsmæssigt kørte kilometer.

I de seneste år er kørselsfradragets satser blevet justeret flere gange for at følge med prisudviklingen. Det er vigtigt at holde sig opdateret omkring de aktuelle satser, da disse kan ændre sig fra år til år.

3. Hvor meget får man i kørselsfradrag i dag?

For at finde ud af hvor meget man kan få i kørselsfradrag, er det nødvendigt at kende de gældende satser. I 2021 er satsen for kørselsfradrag 3,56 kr. pr. kilometer for de første 20.000 km. Herefter falder satsen til 1,99 kr. pr. kilometer. Det er vigtigt at bemærke, at disse satser kun gælder for personbiler og varevogne med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg.

For at beregne kørselsfradraget skal man først finde ud af det samlede antal kilometer, der er blevet kørt erhvervsmæssigt i løbet af året. Disse kilometer kan omfatte kørsel til og fra arbejde, møder, kundebesøg og andre arbejdsrelaterede aktiviteter. Derefter ganges antallet af kørte kilometer med den gældende kilometertakst.

Det er også værd at nævne, at kørselsfradrag kan have en øvre grænse. I 2021 er denne grænse sat til 33.000 kr. Det betyder, at selvom man har kørt flere kilometer, er det kun muligt at få fradrag for op til 33.000 kr. i skat.Konklusion:

Kørselsfradrag er en vigtig faktor, der kan have indflydelse på ens økonomiske situation og skattebyrde. Det er derfor væsentligt at have en god forståelse af, hvor meget man kan få i kørselsfradrag, og hvordan dette fradrag har udviklet sig over tid.

Den historiske gennemgang af kørselsfradrag viser, at det oprindeligt blev indført for at fremme kollektiv trafik og senere blev omstruktureret for at støtte erhvervslivet. I dag er kørselsfradraget fastsat til en kilometertakst, der varierer afhængigt af antallet af kørte kilometer. Det er vigtigt at holde sig opdateret omkring de aktuelle satser for at få det korrekte fradrag.

Som investorer og finansfolk er det vigtigt at være opmærksom på den skattemæssige indvirkning af kørselsfradraget, da det kan påvirke den samlede skattebyrde og dermed den disponible indkomst. Ved at forstå kørselsfradragets regler og vilkår kan man optimere sin skattebyrde og øge sin økonomiske gevinst.

Referencer:

– Skatteministeriet, “Kørselsfradrag” [https://skat.dk/skat.aspx?oid=1968286]

– Ligningsloven 9, stk. 2 [https://www.retsinformation.dk/eli/ft/2020/1021]

– SKAT, “Kørselsfradrag – regler og satser” [https://skat.dk/skat.aspx?oid=2295257]

FAQ

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er en skattemæssig fordel, der gives til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende for erhvervsmæssig kørsel. Det gør det muligt at trække en del af de udgifter, der er forbundet med køretøjet, fra i skat.

Hvordan beregner man kørselsfradraget?

For at beregne kørselsfradraget skal man først finde ud af det samlede antal kilometer, der er blevet kørt erhvervsmæssigt i løbet af året. Disse kilometer kan omfatte kørsel til og fra arbejde, møder, kundebesøg og andre arbejdsrelaterede aktiviteter. Derefter ganges antallet af kørte kilometer med den gældende kilometertakst.

Hvad er den øvre grænse for kørselsfradraget?

I 2021 er den øvre grænse for kørselsfradraget sat til 33.000 kr. Det betyder, at selvom man har kørt flere kilometer, er det kun muligt at få fradrag for op til 33.000 kr. i skat.

Flere Nyheder