SU-lån – få styr på fordele og ulemper

28 april 2021 Simone B

Er du studerende med en stram økonomi, så har du måske gjort dig overvejelser om at optage et SU-lån. Lånet er en nem vej til mere luft i økonomien, men før du beslutter dig for at låne penge, er det vigtigt at kende diverse fordele og ulemper. Bliv klogere på SU-lånet her.

SU-lån er udbredte blandt danske studerende, der savner mere luft i økonomien og ro i maven, mens studierne passes. Det skyldes blandt andet, at mange studerende har ret høje udgifter, som den månedlige SU ikke kan dække. Dette blandt andet i form af husleje, transport og udgifter til studiebøger. Selvom mange studerende er nødsaget til at passe et deltidsjob ved siden af studierne, er det fortsat ikke sikkert, at pengene fra den månedlige SU samt jobbet slår til.

Mange danske studerende benytter sig af SU-lån

En SU-økonomi behøver ikke at være lig med en dårlig økonomi, men ofte er studerendes økonomi skrøbelige og kan let væltes. For studerende er budgettet som regel stramt, og det er ikke sikkert at økonomien kan bære større, uforudsete udgifter, ej heller at der er dækning på en eventuel opsparingskonto. Derfor har du som studerende i Danmark mulighed for at optage SU-lån, hvis du i løbet af din studietid får brug for ekstra indtægter.

Mange danske studerende benytter sig af muligheden for at optage et SU-lån. Særligt under den igangværende Coronakrise har mange af landets studerende set sig nødsaget til at gøre brug af muligheden for at optage et SU-lån. Som direkte konsekvens af den omfattende nedlukning af samfundet i 2020 og begyndelsen af 2021 mistede mange studerende deres studiejob og hermed også muligheden for at tjene penge ved siden af deres månedlige SU (Kilde: dr.dk). For mange studerende rækker den månedlige SU nemlig ikke, hvorfor et studiejob kan vise sig økonomisk nødvendigt. Boligpriserne i landets store byer er konstant stigende, og mange studerende har ikke råd til de lejligheder, der bliver bygget. Som konsekvens af de høje boligpriser, er antallet af studerende, der optager SU-lån, konstant stigende (Kilde: kristeligt-dagblad.dk).

Et alternativ til studiejobbet

Omtrent 6 ud af 10 studerende har et studiejob ved siden af deres uddannelse (kilde: danskebank.dk). Men selvom mere end halvdelen af danske studerende altså har et studiejob, er det bestemt ikke alle studerende, der har tid eller overskud til at passe et arbejde ved siden af deres studier. Langt de fleste af landets uddannelser er fuldtidsbeskæftigelser, og de optager hermed langt størstedelen af de studerendes tid. Passer et arbejde ikke ind i den travle hverdag, kan et SU-lån være et oplagt – og ikke mindst nødvendigt – alternativ til studiejobbet. Hermed er der styr på økonomien, mens alle kræfter kan dedikeres til at dygtiggøre sig inden for sit fag.

Dog nyder mange studerende gavn af at få et studierelevant arbejde i løbet af deres studietid. Udover at et sådant job booster din økonomi, og måske gør at du kan undgå at blive afhængig af SU-lån, så har det mange øvrige fordele. Et studierelevant arbejde supplerer din uddannelesmæssige læring, det pynter godt på dit CV og måske skaber det nogle vigtige kontakter for dig, som du vil have gavn af senere i dit arbejdsliv. Så selv hvis SU-lånet synes at være et lettere alternativ, kan det i høj grad anbefales at forsøge at passe et studierelevant job i stedet, hvis tiden og overskuddet ellers er til det.

Hvem kan optage et SU-lån?

Alle, der modtager SU og har været fyldt 18 år i minimum 3 måneder, kan optage et SU-lån. SU-lånet er et tilbud til dig, der er under uddannelse og har brug for at få udbetalt flere penge, end du modtager i SU og ved eventuelt studiearbejde. Lånet optages månedligt og fungerer som et supplement til din SU. Du bestemmer selv, hvilke måneder du ønsker at modtage lånet, og du bestemmer også selv, hvor meget du ønsker at låne om måneden. Du skal dog være opmærksom på, at det månedlige maksimumbeløb er omtrent 3.000 kroner (Kilde: su.dk).

Hvorfor optage et SU-lån?

Der kan være mange forskellige grunde til at tage sig et SU-lån. Måske har man ikke tid eller overskud til at passe et fritidsjob. Måske er huslejen tårnhøj og umulig at betale med den almene SU. Eller måske er der pludselig opstået uforudsete udgifter, som den almene indtægt ikke kan dække.

Det er ingen hemmelighed, at mange studerende oplever, at det er småt med pengene. Huslejen i landets største byer som København og Århus, hvor de store uddannelsesinstitutioner ligger, er som bekendt høj, og mange må tage sig et deltidsjob som supplement til den månedlige SU. Alligevel er det ikke sikkert, at pengene slår til, og det kan være både nervepirrende og forstyrrende konstant at skulle bekymre sig om økonomien. Det kan være meget begrænsende for både dagligdag, almen velvære og socialt liv, hvis man af økonomien tvinges til at leve på en sten. For er der mon nu råd til at drikke fredags-øl med vennerne, til de mange studiebøger, til at dyrke en spændende fritidsinteresse og til at købe ind til varieret kost? For mange studerendes vedkommende er disse goder ikke selvfølger, hvorfor SU-lånet kan give en kærkommen ro i maven og luft i budgettet.

Et godt argument for at optage netop et SU-lån er den lave rente. Der findes ikke et forbrugslån med så lav en rente, som SU-lånet (Kilde: kreditnu.dk). Dette er naturligvis fordi, at man gerne vil sikre gode forhold for studerende, mens de passer deres studier og forbereder sig til at gøre gavn på arbejdsmarkedet i mange år fremover. Du skal heller ikke betale skat af de penge, du låner. Dette er naturligvis også en stor fordel (kilde: danskebank.dk). Fordi SU-lånet har så gode betingelser, bør man som studerende heller ikke lade sig afskrække med det samme, selvom ordet ’lån’ i manges ører ikke har en udpræget positiv klang. Dog skal man holde sig for øje, at ethvert lån naturligvis har sine ulemper.

Processen – fra ansøgning til ekstra penge på din konto

Hvor hurtigt kan et SU-lån optages? Fra du søger om dit lån i minSU, skal du forvente, at der går mellem 2 og 4 uger, før du er i besiddelse af de lånte penge.

Først og fremmest skal du altså søge om at optage SU-lånet. Dette gør du i minSU. 1-2 uger herefter modtager du en støttemeddelelse i din e-boks. Du skal nu udfylde og godkende den medsendte låneplan, hvorefter der går yderligere 1-2 uger; så tikker pengene ind på din NemKonto. Du skal desuden godkende en låneplan ved hvert årsskifte, indtil til din fulde gæld er tilbagebetalt til Udbetaling Danmark, Studiegæld (Kilde: su.dk).

Renter på SU-lånet

Det er selvfølgelig aldrig gratis at optage et lån, men betingelserne på et SU-lån er gode, og renten er som nævnt en del lavere end på andre typer af lån.

Så hvad er renten på et SU-lån? Mens du studerer, er renten på et SU-lån 4 procent om året. Når du er færdig med at studere, varierer renten, men i skrivende stund ligger den på 1 procent. Der løber renter på lånet helt frem til den dag, hvor det fulde beløb er tilbagebetalt. Dette gælder altså også efter, at du har færdiggjort din uddannelse. Du betaler desuden rente af de renter, der løbende kommer på.

Når du har afsluttet din uddannelse, forrentes din gæld med diskontoen med et procenttillæg- eller afdrag, der fastsættes på finansloven fra år til år. Diskontoen refererer til den signalrente, der angiver det overordnede niveau for Nationalbankens pengepolitiske renter, og den varierer altså fra år til. Diskontoen fastsættes af Nationalbanken, og ændringer i diskontoen får virkning allerede den første i måneden, efter ændringen fastsættes. I skrivende stund er diskontoen 0 procent, mens tillægget ligger på 1 procent. Gælden forrentes altså i øjeblikket med 1 procent. Hermed stiger beløbet både mens du studerer, men også når du har færdiggjort din uddannelse. Beløbet, du skal betale tilbage, er derfor naturligvis en del større, end det beløb du løbende har modtaget under din uddannelsestid (Kilde: su.dk, nationalbanken.dk).

Tilbagebetaling af dit SU-lån

Selvom du søger dit SU-lån hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, så skal tilbagebetalingen af dit lån ske til Udbetaling Danmark, Studiegæld. Du er forpligtet til at påbegynde tilbagebetalingen af dit SU-lån senest den 1. januar ét år efter udgangen af det år, hvor du afslutter din uddannelse. Det vil sige, at hvis du færdiggør din uddannelse den 30. juni 2021, så skal du begynde at betale af på dit lån den 1. januar 2023. Dog behøver du ikke selv at have styr på datoerne. Du modtager nemlig automatisk besked, når tiden er kommet til, at du skal begynde at betale dit lån tilbage. Udbetaling Danmark sender dig en tilbagebetalingsplan i oktober eller november året inden, du skal begynde af afdrage på dit SU-lån. Du skal betale dit lån tilbage over en årrække på 7-15 år. Dette vil naturligvis variere alt efter, hvor meget du er endt op med at skylde. Dog kan du godt forkorte tilbagebetalingsperiodens længde. Dette kan du gøre ved enten at betale et højere afdrag end planlagt, eller du kan indbetale et ekstraordinært afdrag på dit lån med enten dit betalingskort eller via en bankoverførsel.

Nu tænker du måske: Kan jeg ikke påbegynde tilbagebetalingen af mit SU-lån, før min pligt til at betale begynder? Jo! Du kan altid vælge at afdrage på din gæld. Det er helt op til dig selv, hvor meget du ønsker at betale, og hvor ofte du ønsker at betale. Hvis du vil påbegynde tilbagebetalingen af din gæld tidligere, end du er pålagt, så skal du blot kontakte Udbetaling Danmark. De laver herefter en afdragsordning til dig, og så kan du gå i gang med at betale dit lån retur. Du har også mulighed for at betale med både brug af betalingskort, MobilePay eller via en bankindbetaling (Kilde: borger.dk, su.dk).

Hvis du misligholder din aftale

Når dit studielån skal tilbagebetales, får du som allerede nævnt en tilbagebetalingsplan. Denne viser, hvor meget du skal betale hver måned og hvor længe, du skal betale af på din gæld. Denne aftale skal naturligvis overholdes, og du skal være gældfri inden for den normerede tid. Overholder du ikke dette, kan det blive en meget dyr fornøjelse.

Langt de fleste kan sagtens betale deres SU-lån tilbage som planlagt. Men hvis du misligholder tilbagebetalingsaftalen, kommer der selvfølgelig nogle konsekvenser i form af en markant højere rente. Hvis ikke du betaler dit SU-lån tilbage som planlagt, overdrager Udbetaling Danmark, Studiegæld din gæld til Gældsstyrelsen, og renten stiger hermed til 8,05%. Herudover skal du også betale rykkergebyr og opsigelsesgebyrer (Kilde: su.dk).

Hvilke ulemper er der ved at optage et SU-lån?

Når du optager et SU-lån, er du selvfølgelig forpligtet til at betale det lånte beløb tilbage med både renter og renters renter. Jo længere tid du er om at tilbagebetale det lånte beløb, desto dyrere bliver lånet. Der tilskrives nemlig renter til dit lån hver eneste måned. Selvom renterne på et SU-lån er lave og betingelserne gunstige, så kommer du med al sandsynlighed til at afdrage på dit lån i en hel del år frem. Selv et lille månedligt lånebeløb kan i løbet af din uddannelsestid forvandle sig til en stor gæld. Studerende kan snildt gældsætte sig for langt over 150.000 kroner hen over en femårig videregående uddannelse (Kilde: kristeligt-dagblad.dk).

Når man har gæld, er der naturligvis nogle medfølgende konsekvenser. Gæld er f.eks. noget, som banken tager med i deres betragtninger, når de i fremtiden skal låne dig penge. Dermed kan din gæld risikere at betyde en begrænsning af, hvor stort et beløb banken vil låne dig til f.eks. køb af en bolig. Du kan som nævnt forvente at betale af på dit SU-lån i 7-15 år efter endt uddannelse, og i denne periode må du altså forvente at være begrænset af din gæld i et vist omfang (Kilde: su.dk).

Derfor skal du selvfølgelig gøre dig nogle nøje overvejelser, før du beslutter dig for at optage et SU-lån. Selvom det er meget fristende, at du på ganske få uger kan sikre dig lidt ekstra penge på kontoen, skal du være opmærksom på, at ulemperne ved lånet kan risikere at række flere år ud i fremtiden. Du bør derfor overveje, om du virkelig har behov for lånet. Spørg dig selv, om der mon er andre og bedre måder, hvorpå du kan sikre din økonomi. Tænk lidt længere frem, og overvej, hvilke konsekvenser dit SU-lån kan risikere at få for dig i fremtiden. Tænk de forskellige scenarier igennem og sæt dig ikke mindst grundigt ind i diverse lånebetingelserne, før du beslutter dig for at optage et SU-lån. Ved at læse denne guide til SU-lån er du godt på vej, og hermed sikrer du, at du er godt klædt på til at tage din beslutning.

Er det flovt at optage SU-lån?

Blandt nogle studerende er SU-lånet tabubelagt. Hvis man har set sig nødsaget til at låne penge, så går man måske stille med dørene omkring det. Men som allerede nævnt tidligere i denne artikel, så er SU-lån ganske udbredte blandt studerende i Danmark og i særdeleshed netop i disse år. Alle har forskellige vilkår, forskellige boligsituationer og forskellige økonomier, hvorfor SU-lånet er et glimrende og helt legitimt tilbud til de studerende, der måtte få brug for det. Idéen er, at SU-lånet skal tage noget af presset af den studerendes skuldre, ikke at det skal tynge yderligere. Det skal ikke opfattes som et nederlag at måtte ty til SU-lånet. I mange af livets situationer kan det blive nødvendigt at låne penge. De færreste kan købe en bolig eller bil kontant, hvorfor det i disse situationer er helt almindeligt at optage lån. Det samme bør gøre sig gældende for SU-lån, der som bekendt har de absolut bedste betingelser blandt forbrugslån.

Skaber SU-lånet flere problemer end det gavner?

Blandt andet fordi lån kan opfattes som tabu, afskrækkes nogle studerende fra at optage SU-lån. Det kan bekymre, hvorvidt lånet faktisk skaber flere fremtidige problemer, end det gavner her og nu. Men det er meget individuelt, hvorvidt et SU-lån er en god idé eller ej. For nogle bliver lånet en decideret nødvendighed, og så længe du som studerende har sat sig grundigt ind i betingelserne, så bør det ikke skabe unødige problemer at låne ekstra penge. Du skal naturligvis være klar på at betale af på din gæld i en årrække, hvilket måske kræver, at du har ekstra styr på dit regnskab.

Hvis du derimod ikke oplever, at SU-lånet er en decideret nødvendighed, men blot savner lidt ekstra penge at gøre godt med, så skal du måske overveje dine muligheder en ekstra gang. Gældsættelse er ikke farligt, men det kræver grundig overvejelse, da konsekvenserne heraf rækker år ud i fremtiden. Det er vigtigt at gøre op med sig selv, om man kan administrere denne økonomiske afhængighed de næste 7-15 år.

Gode råd i forbindelse med optagelse af SU-lån

Et SU-lån er et godt supplement til en skrøbelig økonomi, der let kan ramle ved f.eks. høje, uforudsete udgifter. Men som studerende skal man også passe på ikke at blive for forvænt med de goder, som SU-lånet bringer med sig. Hvis du optager et SU-lån lige fra begyndelsen af din uddannelse, kan det vise sig at være svært at stoppe igen, fordi du indretter din økonomi på de ekstra penge, der tikker ind på kontoen. Derfor er det et rigtig godt råd at vente med at låne penge, til du kommer længere frem i dit studieforløb eller til du oplever, at lånet bliver absolut nødvendigt. Hermed undgår du en tårnhøj studiegæld, når du en dag er færdiguddannet og skal til at afdrage på dit lån.

Hvis du har et studiejob og samtidig supplerer med et SU-lån, skal du være opmærksom på, at du ikke må tjene for meget. Der er en grænse for, hvor meget du som studerende må modtage i indtægter. Overstiger du denne grænse, skal du betale dele af din SU tilbage og det samme gælder dit eventuelle SU-lån (Kilde: danskebank.dk).

Så for at opsummere – hvad er fordelene og hvad er ulemperne?

Der er altså en helt masse ting at holde sig for øje, før man som studerende beslutter sig for at optage et SU-lån. Denne artikel giver dig et indblik i alle de ting, du bør vide om SU-lånet samt dets forskellige fordele og ulemper.

SU-lånet har naturligvis en lang række fordele, hvorfor mange studerende i løbet af deres studietid beslutter at gøre brug af det. Først og fremmest må selvfølgelig nævnes den fordelagtigt lave rente. Denne gør SU-lånet markant mere attraktivt, end hvad der gør sig gældende for andre typer af lån. SU-lånet giver luft i budgettet og tillader dig som studerende at bruge penge på andet end de faste udgifter og det allermest nødvendige. Det skaber en frihed og forhåbentlig en ro hos dig, der gør, at du kan bruge mere krudt på dit studie og mindre tid på at arbejde. Du slipper forhåbentlig også for at stresse unødigt og bekymre dig over din økonomi. Du oplever helt sikkert, at dit studie skaber nok stress, hvorfor det kan være rart at have ro i andre af hverdagens aspekter.

Studielånet kan også bruges til at sikre en billig opsparring. Du kan nemlig vælge at sparre pengene op i løbet af din studietid. Hermed har du penge på opsparingskontoen til f.eks. indskuddet i en lejlighed, når det bliver tid til at fraflytte din studiebolig eller dit kollegieværelse. På denne måde slipper du for senere at skulle gå ud og tage et lån til en væsentligt højere rente (Kilde: pengepartner.dk).

Men – ethvert lån ender selvfølgelig ud i gæld. Dette gælder uanset hvor lav renten er. Pengene skal i sidste ende tilbagebetales, og som tidligere nævnt er renten efter endt studietid varierende. Det er den, fordi den følger diskontoen, der styres fra Nationalbanken. Hermed kan du risikere, at renten efter endt uddannelse pludselig stiger. Renten stiger desuden markant, hvis du misligholder din gæld til Udbetaling Danmark, Studiegæld. Formår du ikke at tilbagebetale det lånte beløb med både renter og renters renter efter din tilbagebetalingsplan, så kan det gå hen at blive et rigtig dyrt lån. Dette er naturligvis vigtigt at holde sig for øje.

FAQ

Hvad er et SU-lån?

Et SU-lån er et supplement til din månedlige SU. Som studerende kan du optage lånet til en rente på 4%, mens du er under uddannelse. Du vælger selv, hvilke måneder du ønsker at låne penge. Du vælger også selv, hvor mange penge du ønsker at låne op til det månedlige maksimumbeløb på ca. 3.000 kroner.

Hvad er renten på et SU-lån?

Renten på et SU-lån er 4%, mens du studerer. Efter endt uddannelse forrentes din gæld med diskontoen med et procenttillæg- eller afdrag, der fastsættes på finansloven fra år til år. Diskontoen fastsættes af Nationalbanken, og ændringer i diskontoen får virkning allerede den første i måneden, efter ændringen fastsættes.

Hvem kan optage et SU-lån?

Alle, der modtager SU og har været fyldt 18 år i minimum 3 måneder, kan optage et SU-lån. SU-lånet er et tilbud til dig, der er under uddannelse og har brug for at få udbetalt flere penge, end du modtager i SU og ved eventuelt studiearbejde.

Hvornår skal et SU-lån tilbagebetales?

Tilbagebetalingen af et SU-lån påbegyndes automatisk d. 1/1 ét år efter udgangen af året, hvor du afslutter din uddannelse. Du kan også vælge at påbegynde tilbagebetalingen tidligere, end du er pålagt. Du skal afdrage på din gæld over en årrække på 7-15 år, alt efter hvor stort et beløb, du skal tilbagebetale.

Flere Nyheder